Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego to wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, realizujący zadania będące
w kompetencjach Marszałka
i Zarządu Województwa. Wydział Ochrony Środowiska jest jedną z jego komórek organizacyjnych.

Realizowane w Wydziale zadania wynikają z szeregu zapisów ustawowych, między innymi z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz.U.
z 2009r. nr 79 poz. 666 ze zm.) Ustawa ta ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu baterii
i akumulatorów na środowisko.
Zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego realizuje zadanie w zakresie prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej na terenie województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania stanowią równowartość środków przekazanych przez marszałków  województw na rachunek dochodów budżetu państwa w roku poprzednim, pomniejszone
o środki przekazane Inspekcji Handlowej na badania laboratoryjne w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach.
Rocznie w naszym kraju zużywanych jest około
240 mln
sztuk baterii jednorazowych. Zawarte w nich substancje szkodliwe (metale ciężkie) stanowią duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.


Niestety nadal (pomimo ustawowego zakazu) znaczna ilość zużytych baterii i akumulatorów
jest zagospodarowywana
w sposób
niewłaściwy
wrzucana do pojemnika na odpady komunalne.


Pozbywając się w ten sposób zużytych baterii i akumulatorów przyczyniamy się do tego, że zamiast do recyklingu trafiają one na składowisko odpadów. Konsekwencją takiego działania jest w perspektywie czasu przedostawanie się większych ilości metali ciężkich do środowiska, co powoduje m.in.
zanieczyszczenie
wody i gleby.

Zgodnie z obowiązującym prawem zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.
Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru (np. do specjalnie oznaczonego pojemnika na "zużyte baterie")

PAMIĘTAJ!

Zużyte baterie ze względu na swój skład przed oddaniem do miejsca odbioru powinny być:

Przechowywane w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej (np. w pudełeczku, woreczku)

Nie powinny być łamane ani otwierane

Bateria, akumulator to źródło energii elektrycznej, przy czym energia ta wytwarzana jest poprzez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej.

Na baterie składa się jedno albo kilka:

 • pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania
 • wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania

Baterie dzielimy na:

 1. samochodowe

  Baterie samochodowe, akumulatory samochodowe
  to baterie i akumulatory, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.

  • baterie i akumulatory, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.

 2. przemysłowe

  Baterie przemysłowe, akumulatory przemysłowe
  to baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych w szczególności:

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do awaryjnego lub rezerwowego zasilania energetycznego.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do podręcznych terminali płatniczych, w tym w placówkach handlowych i restauracjach oraz czytników kodów kreskowych w placówkach handlowych.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji telewizyjnych i profesjonalnych studiów.

  • Rezerwowe baterie i akumulatory, które są przeznaczone do drzwi uruchamianych elektrycznie, zapobiegające ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu osób.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w powiązaniu z płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w pojazdach z napędem elektrycznym, w szczególności w wyposażonych w napęd elektryczny samochodach, wózkach inwalidzkich, rowerach.

 3. przenośne

  Baterie przenośne, akumulatory przenośne
  to baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii i akumulatora przemysłowego albo baterii i akumulatora samochodowego.

  • Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w: telefonach przenośnych, komputerach przenośnych,  elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego.

  • Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów.

Ilość zużytych baterii i akumulatorów ma ogromne znaczenie, szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że baterie i akumulatory
w zależności od rodzaju zawierają min. metale ciężkie tj. ołów, kadm, nikiel czy rtęć, a w przypadku akumulatorów kwasowo-

ołowiowych roztwór kwasu siarkowego (przyp. substancja tworząca elektrolit). Właśnie przez zawartość substancji niebezpiecznych zużyte baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi, czyli takimi, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

 1. Ołów

  Dostaje się do organizmu człowieka przez układ pokarmowy i oddechowy. Jego nadmiar powoduje m.in. niszczenie krwinek czerwonych, wątroby, uszkodzenie nerek czy przyczynia się do utraty apetytu. Przy tym nerwowość i zaburzone zachowania mogą być oznaką kumulowania się ołowiu w tkance mózgowej. Narządami najbardziej narażonymi na działanie ołowiu są mózg, szpik kostny, wątroba i nerki.

 2. Kadm

  Gromadzi się w organizmie człowieka głównie w nerkach i wątrobie. Przy tym jego szkodliwe działanie manifestuje się poprzez zaburzenie pracy nerek, zaburzeniach funkcji rozrodczych czy chorobie nadciśnieniowej. Przyczynia się również do rozrzedzenia struktury kości, zaburzenia wzrostu oraz powstawania zmian nowotworowych (zwłaszcza gruczołu krokowego i nerek).

 3. Nikiel

  Nadmiar niklu w organizmie przyczynia się do zmiany proporcji innych pierwiastków (np. obniżenie poziomu magnezu i cynku). Powoduje również zmiany w szpiku kostnym, błonach śluzowych (poprzez ich uszkodzenie), jak również powoduje odczyny alergiczne.

 4. Rtęć

  Wpływa bardzo szkodliwie na ośrodkowy układ nerwowy, co może manifestować się poprzez stany dezorientacji, nerwowość czy zaburzenia widzenia. Najczęstszymi objawami zatrucia są zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, drżenie rąk oraz zaburzenia pamięci. Ponadto rtęć ma zdolność przenikania przez łożysko, przez co stanowi znaczne zagrożenie dla zarodka.

 5. Lit

  Nadmiar litu może przejawiać się poprzez obrzęk tarczycy, zawroty głowy, senność, zaburzenia rytmu serca, trądzik, wypadanie włosów czy biegunki.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Adres do korespondencji:
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin

tel.: 91 44 10 200
email: srodowisko@wzp.pl